Mezuniyet Sonrası Eğitim Faaliyetleri

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
3 Şubat 2017
1.Uluslararası 6.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi
8 Haziran 2021
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
3 Şubat 2017
1.Uluslararası 6.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi
8 Haziran 2021

Acil servislerde Triaj konusunda güncel bilgilerin tüm katılımcılarla paylaşıldığı sıcak bir atmosferde gerçekleşen kursumuz Medical Park Hastanesi yerleşkesinde profosyonel katılımcıların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Güvenli IV Girişim Eğitim Toplantısı’nda, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları en sık yaralanma çeşidi olarak gösterilen ve ciddi bir tehdit oluşturan iğne batma yaralanmalarının riskleri, önleyici tedbirleri, psikolojik boyutları ve izleme süreci gibi farklı konular gündeme geldi. Sağlık çalışanları arasında farkındalığı artırmanın yanı sıra deneyimlerin paylaşılması yoluyla iyi uygulamalara ulaşılması hedeflendi

Acil Servislerde zamanın önemli olması dolayısıyla bir yoğunluk söz konusu olabiliyor ve gelen hastaların hiçbirinin teşhisi henüz konmamış oluyor. Bu yüzden de yoğunluk zamanlarında gerçekleştirilen uygulamalarda hatalar meydana geliyor. Özellikle iğne batma yaralanmaları ağırlıklı olarak acil servislerde ve yoğun bakımlarda oluyor. Bu kapsamda, sağlık personeli arkadaşlarımızın hayatlarını bire bir etkileyen bu konu ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik bir proje geliştirdik. Proje ile önce acil servislerdeki daha sonra ise tüm birimlerdeki hemşire arkadaşlarımıza eğitimler vermeye başladık. Ülkemizde maalesef iğne batma yaralanması olaylarının bildirilmesi ve raporlanması çok fazla yapılmıyordu. Eğitim çalışmalarımız ile birlikte bu tarz vakaların bildirimlerinin sistematik bir hal aldığını gözlemledik”

Bir iğne batma yaralanmasının ardından 20 farklı enfenksiyona maruz kalma ihtimaliniz bulunuyor. Bu durum, hemşirelerin psikolojik durumlarını etkilediği gibi yaralanma sonrasındaki izleme süreçleri de devletin sağlık harcamalarında önemli bir mali yükü oluşturuyor. Bu noktada, iğne batma yaralanmalarının azaltılabilmesi açısından eğitimlerin ve koruyucu önlemlerin önemi büyük. Eğitimlerin yanı sıra, koruyucu malzemelerinde mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Koruyucu malzemeler ve eğitimler ile iğne batma yaralanması vakaları minimuma indirilebilir.

Becton Dickinson Klinik Kaynak Danışmanı Hemşire Meltem Dirlik, “Sağlık çalışanlarının mesleki riskleri arasında kesici-delici alet yaralanmaları ve kana maruziyet üst sıralarda yer alıyor. Yaralanma sonrası enfekte kan ve vücut sıvılarına temas nedeniyle sağlık çalışanları pek çok hastalığa yakalanma riski ile karşı karşıya kalabiliyor. Herhangi mesleki bir kaza sonrasında ise tanı, izlem ve tedavi süreçleri sağlık personelleri ve aileleri açısından oldukça zorlu geçiyor. İyi uygulamalar ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin, erişilebilirliğinin ve güvenliğinin artırılmasını amaçlayan BD Türkiye, eğitime büyük önem veriyor