Akdeniz Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Suda Boğulma Vakasına Yaklaşım
16 Haziran 2022
Acil Hemşireleri Derneği Sempozyumu
11 Aralık 2023
Suda Boğulma Vakasına Yaklaşım
16 Haziran 2022
Acil Hemşireleri Derneği Sempozyumu
11 Aralık 2023

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 11.12.2023 – 22.01.2024 tarihleri arasında Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecek olup başvurular 30.10.2023 – 10.11.2023 tarihleri arasında Program Sorumlusu tarafından kabul edilecektir.

Evraklarınızı eposta adresine göndererek, telefonla arayarak kurs katılımını sağlayabilirsiniz.

İstenen Evraklar
1- Başvuru formu (Tıklayınız)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Diploma fotokopisi onaylı (e devletten olması tercihimizdir)
4- Acil veya çocuk acilde çalıştığına ya da çalıştırılmasınplanlandıpına dair kurum onaylı yazı
5- Sağlık diploma tescil kaydı (Tıklayınız)

Program Sorumlusu:

Belkıs ŞİMŞEK
Telefon: 0(242) 249 61 80
e-Posta: akdenizacilhemsireleri@gmail.com

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını görmek için tıklayınız 

SERTİFİKA PROGRAMIN AMACI

Acil Servis Ünitelerinde çalışacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, Acil Servis hemşirelerinin hizmetle ilgili bilimsel ve teknolojik yeniliklere uyumunun sağlanması ve bu ünitelerde sunulan bakım hizmetlerinde verimlilik ve güvenilirliğin artmasına yardımcı olmaktır.

1 Acil Bakım Hemşireliği
2 Acil Servisin mimarisi Organizasyonu ve Yönetimi
3 Acil Hasta ve Ailesine Yaklaşım
4 K.B.B. Acilleri
5 Acil Bakım Servislerinde Kalite ve Hasta Güvenliği
6 Acil Serviste Kültürel Farklılıklar
7 Yanıklarda Ve Donuklarda Acil Yaklaşımlar
8 Acil Bakım Servislerinde Çalışan Güvenliği
9 İmmun Sistem Acilleri
10 Adli vakalara yaklaşım ve bakım
11 Pediatrik Aciller
12 TRİAJ
13 Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler
14 Psikososyal Aciller
15 Acil Servislerde Enfeksiyon Kontrolü Ve Önlenmesi
16 Ağrı değerlendirme ve ağrı yönetimi
17 Hematolojik sistem Acilleri
18 Nörolojik Aciller
19 Nörolojik Aciller SVO-KOMA
20 Acil Serviste Yaşam sonu ile ilgili konular
21 Gastrointestinal Sistem Acilleri
22 Solunum Sistemi Acilleri
23 Onkolojik Aciller
24 Göz Acilleri
25 Kardiyolojik Aciller
26 Acil Serviste Hemşirelik Değerlendirmesi
27 Temel Ve İleri Yaşam Desteği
28 Şokta Acil Yaklaşımlar
29 Sıvı Elektrolit Bozuklukları
30 Endokrin Sistem Acilleri
31 Asit Baz Dengesizlikleri
32 Acil serviste yaşlı hastaların güvenliğinin sağlanması