Acil Hemşireleri Derneği (AHD)
loader

AHD

Üyelik formunu doldurduktan sonra iletişim adresimize kargo ile gönderiniz.


Üyelik formu WorldOnline Ön Kayıt

Yaşama tutunmaya ihtiyacınız olduğu anda yanınızda biz varız.

Acil Hemşireleri Derneği, Türkiye‘de acil hemşireliğini geliştirmek,  acil durumlarda girişim gereksinimi olan her yaştaki hastaya gerekli  bakımı sunan acil hemşirelerini desteklemek , ülkemizdeki tüm acil hemşirelerini bir araya getirerek mesleki güç oluşturmak ve bireyin acil sağlık bakımını en üst düzeyde yürütmek için işbirliği yapmak üzere kurulmuş  mesleki  bir dernektir.

- Gülbin Konakçı
Acil Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başakanı

hakImIzda

Acil Hemşireleri Derneği, Türkiye‘de acil hemşireliğini geliştirmek,  acil durumlarda girişim gereksinimi olan her yaştaki hastaya gerekli  bakımı sunan acil hemşirelerini desteklemek , ülkemizdeki tüm acil hemşirelerini bir araya getirerek mesleki güç oluşturmak ve bireyin acil sağlık bakımını en üst düzeyde yürütmek için işbirliği yapmak üzere kurulmuş dernektir.

 22 mart 2010 da İzmir' de kurulan Acil Hemşireleri Derneği-AHD , 1999 yılından bu yana  Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde Acil Hemşireliği Komisyonu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.
Misyonu:

AHD profesyonel bilgisinden aldığı güçle, hasta ve ailelerinin akut sağlık sorunlarına bağlı yaşadıkları kriz durumunda korumak, güvenli bakımlarını sürdürmek, iyileştirmek ve toplumun acil hemşirelik bakımını mükemmele ulaştırmak için çalışmaktır.

Vizyonu:

AHD üyeleri, acil durumlarda hasta ve ailesinin kendilerini güvende hissetmesi, gereksinimlerinin karşılanması ve sürekli güvenli bakım almaları için bakım, uygulama, eğitim, yönetim alanlarında bilimsel bilgilerle katkıda bulunmaya odaklanır.

Değerleri ve Etik Standartları :

AHD, ulusal mesleki, bilimsel, etik ve kültürel değerlerin rehberliğinde Ulusal Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (International Council of Nursing-ICN) ilkeleri ile uyumlu Misyon ve Vizyonunu gerçekleştirmek için çalışır.

AHD üyelerini, acil durumlarda hasta ve ailesine etik ilkelere duyarlı en yüksek seviyede profesyonel bakım vermesi için cesaretlendirir. AHD, Türk Hemşireler Derneğinin ve Uluslararası Hemşireler Birliği’nin yayınladığı hemşirelik etik kodları ve evrensel etik ilkeler çerçevesinde birey, sistem ve toplumla karşılıklı dayanışma, işbirliği içinde misyon, vizyon ve değerlerine uygun bakım verilmesini sağlamaktır. 

 

Acil Hemşireleri Derneği, Türkiye'de acil hemşireliğini geliştirmek,  acil durumlarda girişim gereksinimi olan her yaştaki hastaya gerekli  bakımı sunan acil hemşirelerini desteklemek , ülkemizdeki tüm acil hemşirelerini bir araya getirerek mesleki güç oluşturmak ve bireyin acil sağlık bakımını en üst düzeyde yürütmek için işbirliği yapmak üzere kurulmuş  mesleki  bir örgüttür.

 22 mart 2010 da İzmir' de kurulan Acil Hemşireleri Derneği-AHD , 1999 yılından bu yana  Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde Acil Hemşireliği Komisyonu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Amaç

 

Acil Hemşireleri Derneğinin amacı ; Topluma güvenli acil sağlık bakımı sunmak ve acil hemşirelik bakım uygulamalarını en iyi seviyeye çıkarmak için acil hemşirelerinin sürekli eğitimini ve bilimsel-yasal-mesleki gelişimlerini en üst düzeyde sürdürmektir.    
a.       Türkiye'deki tüm acil hemşirelerini bu dernek çatısı altında toplamak, tüm faaliyetlerini bu ilkeler doğrultusunda düzenlemek
b.      Acil hemşirelik bakımı alanlarında yeni gelişmeleri izlemek, ulusal standartları oluşturmak, sürekli geliştirmek ve toplumun dünya standartlarında bakım alması için çalışmak
c.       Türkiye’de acil hemşirelik bakımını geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için çalışmalarda bulunmak, yapılan bilimsel çalışmalara katılmak ve bilimsel çalışma sonuçlarını toplumun acil bakımına yansıtmak
d.      Türkiye’de Acil Hemşireleri’nin mezuniyet sonrası eğitimine yönelik yılda en az bir kez ulusal sempozyum / kongre / özel alanlarda kurslar düzenlemek, acil hemşireleri arasında eğitim / yönetim /  uygulamalara yönelik yeni bilgilerin ve yeni uygulamaların paylaşılmasını sağlamak.
e.       Acil hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu alanındaki federasyonlara ya da birliklere üye olmak ve ortak bilimsel organizasyonlar düzenlemek.
f.        Türk Acil Hemşireleri arasında sosyal amaçlı dayanışma organizasyonları yapmak, sosyal kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak.
g.       AHD olarak Türk Hemşireler Derneği / Özal Dal Dernekleri ile uyum içinde görev, yetki ve sorumluluklarınıntanımlanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak için çalışmak, bu konuda diğer sağlık disiplinlerini ve toplumu bilinçlendirmek. 
h.       Acil hemşirelerinin haklarını korumak için ulusal düzeyde Türk Hemşirelik Derneği ve Hemşirelikte diğer Özel Dal Dernekleri ile işbirliği yapmak ve gerekli yasal düzenlemelere yönelik çalışmalarda bulunmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
i.         Toplumun genel sağlığının korunması, sürdürülmesi ve kamu yararına çalışmalar yürütmek ve/veya yürütülen çalışmalara katılmak

j.        AHD olarak tüm faaliyetlerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, ulusal / toplumsal ve mesleki çıkarlarını gözeterek yürütmek.

Üyelerimize Özel

Kurslara katılım sağlıyor. birbirinden tecrubeli Akedemisyenlerle mesleki tecrubelerimizi arttırıyouz.

Kurslar

Sağlık sektöründeki profosyenellerin destek ve tecrubesiyle kurslar

Seminerler

Farklı konularda mesleki toplantılarda sizlerle buluşuyoruz

Kongreler

Ulusal ve Uluslararası Kongreleri takip edip mesleki gelişmeleri üyelerimizle paylaşıyoruz.

uluslararası

Uluslararası örgütlerin ve mesleki kuruluşların tecrubelerini paylaştığı organizasyonlar

İnteraktif

İnternet ve sanal ortamdaki birbirinden farklı konularda tecrube paylaşım imkanları

Yönetİm kadromuz

Acil Hemşireleri Derneği Yönetim Kadrosu ( 4. Dönem)

   

 

kongre, seminer, kurs

Derneğimizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiğimiz kongreler ve seminerler

2.Acil Hemşireleri Kongresi

19 – 21 Nisan tarihlerinde Pine Bay Holiday Resort Kuşadası'nda gerçekleştirilen 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi ülkemizin çeşitli hastanelerinden gelen 250 katılımcıyla gerçekleştirildi. Kongre bilimsel programında Akdeniz Üniversitesi'nden Doç Dr Cem Oktay'ın eğiticimliğini yaptığı Triaj Hemşireliği kursu ayrıca Temel EKG, İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve Periferal İntravenöz Girişim Güçlüklerinde Ultrasonografi kursları alanında deneyimli eğitimciler tarafından katılımcıların büyük ilgisiyle gerçekleştiridi. Kongre açılış konuşmalarını AHD Başkanı Meral Dolek, Türkiye Acil Tıp Derneği' ni temsilen TATD önceki başkanı Yard. Doç. Dr Rıdvan Atilla,Prof Dr Deniz Şelimen,ve Prof Dr Sevgi Hatipoğlu yaptı. Türkiye Acil Tıp Derneğini'nde desteklediği kongrede , acil hemşireliğin de kanıt temelli uygulamalar, Acil tıptaki yeni teknolojik gelişmeler, acil hemşirelerinin akademik eğitimleri ,Sağlık bakanlığının Acil hemşirelerine yönelik çalışmaları,acil hemşirelerinin zorlukları ve çözüm önerileri ana konular arasındaydı. 9 Eylül , Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ,İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden öğretim üyelerinin katıldığı sunumlar ilgiyle izlendi. Ayrıca kongre programı dahilinde olan Doç Dr Ersin Aksay ve Murat Ersel'in organize ettiği riziko katılımcılara büyük bir heyacan yaşattı ,Kongrede sunduğu Malpraktis konusuyla Ankara Üniversites!nden Prof Dr Hamit Hancı ve Medikal Park İzmir Üniversitesi'nden Doç Dr Ünal Aydın'ın Hekim gözüyle adlı sunumu büyük bir ilgi ve keyifle izlendi. Kuruluşundan bu yana 3 . yılını geride bırakan Acil Hemşireleri Derneği genel kurulunu da kongrerenin son günü aynı yerde gerçekleştirdi. Derneğin 7 kişilik Yeni Yönetim Kuruluna , önceki YK üyelerinden Meral Dolek, Dr Gülten Sucu Dağ, Fikriye Turaba tekrar seçilirken, Doç Dr Yasemin Tokem, Doç Dr Aklime Dicle, Günnaz Şahin ve Ozan Önder de dahil oldu.. Fotoğraflar için...

1. Acil Hemşireleri Kongresi

30 Eylül - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Holiday Resort'ta gerçekleştirilen 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi'ne acil sağlık bakım hizmetinin topluma sunulmasında önemli rol ve sorumluluk üstlenen acil hemşirelerinin gelişen ve değişen sağlık bakım hizmetleri kapsamında, güvenli, kaliteli sağlık bakımının verilmesinde "acil serviste vaka yönetimi, araştırma ve kanıta dayalı uygulamalar, acil serviste tuzaklar, adli hemşirelik, yeni yönetmelik kapsamında acil hemşirelerinin hak ve sorumlulukları, acil hemşireliğinde sürekli eğitim, hasta ve çalışan güvenliği" gibi konularda bilgi ve yeni uygulamalar paylaşıldı, meslektaşlarımızın deneyimleriyle zenginleştirildi. Kongremizin bilimsel programında; "Temel EKG, Periferal İntravenöz Girişim Güçlüklerinde Ultrasonografi Kullanımı, Acil Servis Triaj Hemşireliği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği" konularında kurslar da yer verildi. Kongremizde meslektaşlarımızın bilimsel araştırmalar konusunda motivasyonunu arttırmak amacıyla Acil Hemşireleri Derneği desteği ile dereceye giren ilk üç araştırma makalesi ödüllendirilmiştir. Bu kongre, bilimsel ve sosyal etkileşimlerle zenginleşmeyi daha da güçlendirmiştir. Fotoğraflar için...

Sosyal Sorumluluk Faliyetleri

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Boydak, sağlık çalışanlarına yönelik kesici ve delici alet yaralanmalarını azaltacak en etkili yöntemin, sağlık personeline verilecek eğitim olduğunu ifade etti. İzmir Hilton Otelinde Acil Hemşireleri Derneği (AHD) tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarında Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları konulu toplantıya EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Boydak, EÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit Hancı konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AHD BaşkanıMeral Dölek, dernek olarak iğne batma yaralanmaları konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Bahar Boydak ise kesici ve delici alet yaralanmalarının çalışan güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu kaydetti. Her yıl 35 milyon sağlık çalışanından iki milyonunun, iğne batması yaralanmasına maruz kaldığını belirten Prof. Dr. Boydak,''Ortalama her kırk dakikada bir iğne batma vakası yaşanıyor''dedi. Risk grupları arasında hemşirelerin, hekimlerin, diş hekimlerinin ve yardımcı sağlık personelinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bahar Boydak, bu tip yaralanmaları azaltmakta kullanılacak en etkili yöntemin, sağlık personeline verilecek eğitim olduğunu, bu eğitimi verirken risk gruplarının dikkate alınması ve etkin bir politika oluşturulması gerektiğini anlattı. 4 bin HIV virüsü hastası var Kesici, delici alet yaralanmalarında gelişebilecek enfeksiyonlar hakkında katılımcıları bilgilendiren EÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke de iğne batma yaralanmalarında rakamlara aldanmamak gerektiğini belirtti. Her yıl yaşanan yaralanmaların yüzde doksanının rapor edilmediğini söyleyen Kesici, delici alet yaralanmalarıyla Hepatit B, Hepatit C ve AIDS gibi ağır hastalıkların bulaşabileceğini dile getirdi. Büke, Türkiye'de şu anda 3 binden fazla HIV virüsü taşıyan hasta olduğunu kaydederek, sağlık çalışanlarının bu virüslerden korunmak için mutlaka eldiven, maske, önlük, gözlük gibi ekipmanları kullanması gerektiğini bildirdi. İğne batması yaralanmalarından sonra zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağrı Büke, koruma önlemlerine ilk 24 dört saat içinde başlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Toplantının son bölümünde kesici, delici alet yaralanmalarına adli tıbbın bakış açısı ve bu yaralanmaların hukuki yönü hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hamit Hancı, iş kazaları sonrası yerine getirilmesi gereken yasal zorunlulukları anlattı. Bir sağlık çalışanının herhangi bir nedenden dolayı iş kazasına maruz kalması sonucunda yapması gereken ilk işlemin, iş kazasını bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi olduğunu kaydeden Hancı,''Eğer sağlık çalışanı sosyal güvenlik kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalışıyorsa, mevzuata göre yetkili zabıtaya derhal ve kuruma da 2 iş günü içinde bildirmek zorundadır. İkinci işlem iş kazasının soruşturulması ve kusur tespitidir'' diye konuştu. Fotoğraflar için...

Mobbingle Mücadele Sempozyumu

16 Ekim 2010'da İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp A.D. – Acil Hemşireler Derneği iİzmir'de gerçekleşen sempozyumun açılışına Ege Tıp Fak Dekanı Prof.Dr. Serhat Bor, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Erdener Özer'in katılımıyla gerçekleşmiştir. Mobbing: İşyerlerindeki Kabus: Duygusal Taciz/ Yıldırma ya da Mobbing hatta literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörü. * İngilizce “mobbing” kavramı, “mob” kökünden gelmekte. “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kalabalık anlamında. Sözcük Latince “mobile vulgus”dan türemiş. “Mobbing” sözcüğü ise çevresini kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında kullanılmakta. 1980'li yılların başında Almanya doğumlu İsveçli bilim adamı Heinz Leymann bu sözcük ile iş yerlerindeki benzer davranışları isimlendirmiş. Kavram olarak kişinin işyerinde dışlandığı ve ruh sağlığının bozulmasına sebebiyet verecek seviyede kötü muameleye maruz bırakıldığı olumsuz davranış yaklaşımı ve sonucu olarak kabul edilmekte Mobbing, üst yöneticilerde bir meslek hastalığı olarak sık görülüyor. “Mobbing”, sistematik şekilde ve bilinçli bir baskı yapmak anlamına gelmekte ve karşı tarafı pasifize etmek amacı taşımakta. İşyerinde duygusal terör uygulayan yöneticiler, baskıcı otoriter ve totaliter kişilik yapısına sahip insanlar ve kendi fikirlerini zorla kabul ettirmek istiyorlar. Kesinlikle eleştiriye kapalılar. Ve farklı düşünceye toleransları yok. Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygınlaşan Mobbing, sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerararası çalışılan bir konu haline gelmiştir. Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise, bir iş yerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak ahlâk dışı yaklaşımla iş performansını ve dayanma gücünü yok edip, işten ayrılmaya zorlamaktır. Gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de önüne geçen mobbing çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde çalışanlar tarafından uygulandığı belirtilmektedir. Konu özellikle 2009 yılından bu yana adli tıp uzmanlarına artan sayıda başvuru olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili bilginin artması, çok disiplinli meslek yaklaşımının pekişmesi ve kazanılmış dava örneklerinin de kamuoyu ile paylaşılması neticesinde son yıllarda hukuk adamları da ve özellikle de avukatların takibi ile konusu ülkemiz gündeminde daha fazla önemde bir yer tutmaya aday bir konudur. Mobbing, Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. Üst merci ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar. Leymann İsveç’te intiharların % 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söylemektedir. Mobbing genellikle; İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan; İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen; Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen; Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık; Bağımsız ve yaratıcı; Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor. Zorbalar ise, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor. (Leymann) Ek olarak mobbing uygulayanın kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi, şişirilmiş benmerkezcilik, narsist kişilik, çocukluk travmaları da sayılmakta. Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar. Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder, saldırganlığa zorbanın dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilir. Bir sonraki aşamada kurban, sorunun kaynağı, problemli ya da akıl hastası olarak damgalanır. Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile tamamlanır. Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu, asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur. Engelleme yönetimleri: Mobbing kurbanlarına, yeni bir iş araması, yardım alması, kendini yalıtmaması, özgüvenini geliştirmesi, olasılıkları hatırlaması, yaraları sarmaya çalışması, yasal işlem yapması ve sendikaya başvurması önerilmektedir. Mobbingin psikolojik bir saldırı olduğu düşünülürse psikolojik savunma yöntemleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Böylece alınan yaranın derinleşmesi önlenebilir ve kişi, iş yaşamının dışına atılmaktan kendini kurtarabilir. Yapılması gerekenler Zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun. Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin. İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanıtlarıyla bildirin. Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır. Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın. İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir. Bunlar mobbingi bir bütün olarak durdurmuyorsa hukuksal başvuru için elinizde yeterince malzeme toplanmış olur. Suç olarak tanımlanması da uygulamaların azalmasında katkı sağlayacaktır. Hem mobbingcilerin geri çekilmesini sağlayacak hem de kurbanların çaresiz kalmasını engelleyecektir. Avrupa'da konuyla ilgili çok sayıda dava bulunmakta ve ağır para cezaları uygulanmaktadır. Benzer davaların Türkiye’de de açılmasının sağlanması, mobbing konusunda bir bilinç oluşturulması ve işverenin keyfi davranışlarının sınırlandırılması ve son kertede ortadan kaldırılması, sendikaların bu konuda etkinliklerinin artırılması mobbingin azaltılması yönünde önemli bir adım olacaktır. Türkiye'de mobbing davaları açılmaya ve kazanılmaya başlanmıştır. Mobbing, örgütler içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa örgütün bütün yaşamsal organlarına yayılır. Çalışan personelde, işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, motivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar ile örgüt arasında uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer. Mobbing durumunda pasif saldırganla başa çıkmak aktif saldırgana göre daha zordur. Çünkü pasif saldırganlar kötü davranışlarını örtmek için uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilerler. Yapılan araştırmalar, mobbing’e maruz kalan kişilerin çalışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi birçok olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişiler olduklarını ortaya koymuştur. Özellikle yaratıcı insanların ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız etmesi ve daha yüksek mevkilerde çalışan kişiler için tehdit oluşturdukları nedeni ile seçilmiş kişilerdir. Bu kişiler işini seven, yaptıkları işle bütünleşen, örgütün hedeflerine ve saygınlığına inanan çalışanlardır. Mobbing bir suç olmasına rağmen, “mobbing” davranışları, örgüt yönetimleri tarafından özel bir strateji olarak görmezlikten gelinmiş, müsamaha gösterilmiş, yanlış anlamlandırılmış ya da gerçekten teşvik edilmiştir. Doğal olarak mağdurlar, kendilerini savunurken 'kimi, kime şikayet edecekleri' gibi bir açmazı yaşanmaktadırlar. Mobbingin bir veya birkaç kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör olduğu vurgulanmaktadır. Mobbing’e maruz kalanlar, yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam etmeliler. Aynı zamanda psikolojik yardım almak, onları yaşadıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede daha bilinçli ve güçlü kılacaktır. Netice olarak Mobbing bir insan hakları ihlalidir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce tertip edilen bu toplantı ile de konunun daha değişik yönlerinin kamuoyu gündemine yer tutması mümkün olabilecektir. Amacımız mobbingi önlemek, kurbanlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Fotoğraflar için...

Mezuniyet Sonrası Eğitim Faliyetleri

Acil servislerde Triaj konusunda güncel bilgilerin tüm katılımcılarla paylaşıldığı sıcak bir atmosferde gerçekleşen kursumuz Medical Park Hastanesi yerleşkesinde profosyonel katılımcıların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Fotoğraflar için...

250

Üyeler

781

Facebook

980

Twitter

Yaşama tutunmaya ihtiyacınız olduğu anda yanınızda biz varız..

AYLIK DERGİMİZ (Yakında..) PDF

fotoğraflar

Acil Hemşireleri Derneği / Fotoğraflar

1. Acil Hemşireleri Kongresi

30 Eylül - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Holiday Resort'ta gerçekleştirilen 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi'ne göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tüm acil hemşirlerine teşekkür ediyoruz.. 

2. Acil Hemşireleri Kongresi

19 – 21 Nisan 2013 tarihlerinde Pine Bay Holiday Resort Kuşadası'nda gerçekleştirilen olan 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi ülkemizin çeşitli hastanelerinden gelen 250 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Mobbing Sempozyumu

16 Ekim 2010'da İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp A.D. – Acil Hemşireler Derneği iİzmir'de gerçekleşen sempozyumun açılışına Ege Tıp Fak Dekanı Prof.Dr. Serhat Bor, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Erdener Özer'in katılımıyla gerçekleşmiştir..

Tiriaj Kursu

Acil Serviste hastanın kısa sürede doğru yönlendirme ve tanı konularak uygun tedavi yapılması, acil servis mortalite ve morbide oranın en belirleyicileridir. Bu nedenle triaj hemşireliği rolü son derece önemlidir.

İğne Batma Yaralanmaları

Acil Hemşireleri Derneği (AHD) tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarında Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları konulu toplantıya EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Boydak, EÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit Hancı konuşmacı olarak katıldı. 

EKG Kursu

Ekg konusunda bir hemşirenin acil servis şartlarında bilmesi gereken her türlü teknik bilgi sunulmuştur. .

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

Acil Hemşireleri Derneğinin mezuniyet sonrası eğitim kapsamında
düzenlediği aylık eğitimlerin Mart 2013 konusu İleri kardiyak Yaşam Desteği

Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri

8 Adet Mezuniyet sonrası eğitim yapılmıştır. Bu eğitimlere katılanlara katılım sertifikası verilmiştir.

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PARTNERLERİMİZ

İLETİŞİM

Üyelik bilgileri için ve daha fazlası için bize ulaşın.

İletİŞİm

Atatürk Cd. No:386 Liman işhanı D:107 Alsancak

İzmir /Konak/ Türkiye


  

 

mesaj gÖNDERİNAcil Hemşireleri