1. Acil Hemşireleri Kongresi

play figures, green, blue
Mobbingle Mücadele Sempozyumu
16 Ekim 2010
2. Acil Hemşireleri Kongresi
22 Nisan 2012
play figures, green, blue
Mobbingle Mücadele Sempozyumu
16 Ekim 2010
2. Acil Hemşireleri Kongresi
22 Nisan 2012

“30 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay Holiday Resort’  ta gerçekleştirilen 1.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi’ne acil sağlık bakım hizmetinin topluma sunulmasında önemli rol ve sorumluluk üstlenen acil hemşirelerinin gelişen ve değişen sağlık bakım hizmetleri kapsamında, güvenli, kaliteli sağlık bakımının verilmesinde “acil serviste vaka yönetimi, araştırma ve kanıta dayalı uygulamalar, acil serviste tuzaklar, adli hemşirelik, yeni yönetmelik kapsamında acil hemşirelerinin hak ve sorumlulukları, acil hemşireliğinde sürekli eğitim, hasta ve çalışan güvenliği” gibi konularda bilgi ve yeni uygulamalar paylaşıldı, meslektaşlarımızın deneyimleriyle zenginleştirildi. Kongremizin bilimsel programında; “Temel EKG, Periferal İntravenöz Girişim Güçlüklerinde Ultrasonografi Kullanımı, Acil Servis Triaj Hemşireliği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği” konularında kurslar da yer verildi. Kongremizde meslektaşlarımızın bilimsel araştırmalar konusunda motivasyonunu arttırmak amacıyla Acil Hemşireleri Derneği desteği ile dereceye giren ilk üç araştırma makalesi ödüllendirilmiştir. Bu kongre, bilimsel ve sosyal etkileşimlerle zenginleşmeyi daha da güçlendirmiştir.