1.Uluslararası 6.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı