16 Ekim 2010

Mobbingle Mücadele Sempozyumu

16 Ekim 2010'da İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp A.D. – Acil Hemşireler Derneği İzmir'de gerçekleşen sempozyumun açılışına Ege Tıp Fak Dekanı Prof.Dr. Serhat Bor, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Erdener ...
X